Foto: Steffen Aaland

Årets Rosa sløyfe-løp blir virtueltPressemelding fra Kreftforeningen:

For første gang kan alle i hele landet være med å gå eller løpe til
inntekt for brystkreftsaken. Hver oktober inviteres nordmenn til å vise sin solidaritet med brystkreftrammede og støtte viktig forskning ved å delta i Rosa sløyfe-løpet. På grunn av koronapandemien blir årets løp virtuelt. Det vil si at du får startnummer og medalje i posten, løper der du bor og registrerer resultatet ditt selv på internett.


– Årets Rosa sløyfe-løp blir selvfølgelig annerledes når vi ikke kan løpe side om side
som en stor rosa bølge, men samtidig åpner det opp for nye muligheter, forteller Tom
Anders Stenbro, distriktssjef i Kreftforeningen i Midt-Norge.


– Rosa sløyfe-løpet har tidligere bare vært arrangert i byer, men når det nå blir
virtuelt, kan folk løpe der de vil. Det gjør at også menn og kvinner på mindre steder i
landet kan være med i fellesskapet.


Pengene går til forskning
Dette er femte året Kreftforeningen og Brystkreftforeningen arrangerer løpet som en
del av den internasjonale folkebevegelsen Rosa sløyfe, og i fjor deltok 12 000
nordmenn i ti ulike byer i landet. I løpet av disse årene har løpet samlet inn seks
millioner kroner til brystkreftsaken.


– Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner, og selv om 9 av 10 overlever,
trengs det mer forskning. I år samler vi inn penger til forskning på persontilpasset
behandling. Mange kvinner får smertefulle senskader etter kreftbehandling som
kunne vært unngått dersom behandlingen var mer tilpasset den enkelte, forteller
styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne.


Alene, men sammen
Rosa sløyfe-løpet utvider i år til å vare en hel uke, fra søndag 4. oktober til 11.
oktober. Du velger selv når du vil starte og hvor løypa går.


– Vi håper folk deler bilder i sosiale medier og at vi på den måten klarer å skape et
digitalt fellesskap i denne spesielle tiden. Kreft tar ikke pause. De som rammes
trenger vår støtte mer enn noen gang. Vi løper hver for oss, men sammen mot
brystkreft, avslutter Stenbro i Kreftforeningen.

Fakta om Rosa sløyfe-aksjonen:
Rosa sløyfe er en internasjonal folkebevegelse som markeres over hele verden i
oktober hvert år. Målet med aksjonen er å vise solidaritet med de som rammes,
øke kunnskapen om brystkreft og å gi støtte til brystkreftforskning.
Det er Brystkreftforeningen og Kreftforeningen som sammen arrangerer Rosa
sløyfe-aksjonen i Norge. Siden oppstarten i 1999 har nordmenn bidratt med over
280 millioner kroner til brystkreftsaken.
Årets tema for aksjonen er persontilpasset behandling. Selv om to personer har lik
diagnose, kan de trenge ulik behandling fordi kreftsvulstene er ulike. Mer forskning
gjør at vi på forhånd kan forutsi hva som vil hjelpe den enkelte pasient. Da kan
flere overleve og færre få senskader av behandlingen.


Fakta om brystkreft:
Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner i Norge med rundt 3500 nye
tilfeller hvert år. Ni kvinner får diagnosen hver dag.
Det er i dag nesten dobbelt så mange som får brystkreft enn det var for rundt 60 år
siden. Det finnes ingen klar årsak til hvorfor stadig flere kvinner får brystkreft, men
mye tyder på at det er et samspill mellom arv, hormoner og livsstil. Noen tilfeller
kan trolig forebygges ved lavere alkoholforbruk, omlegging av kosthold og økt
fysisk aktivitet.
Heldigvis er det også flere som overlever. 9 av 10 kvinner som rammes, er i live
fem år etter diagnosen. Denne positive utviklingen ser vi mye takket være viktig
forskning som har ført til bedre behandling og at vi oppdager kreften tidligere.

Foto: Steffen Aaland
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn