Isak V. Busch Foto: Tore Østby

Arbeidet med å få Røros av ROBEK i gang

Etter at Røros kommune ble registrert i ROBEK er kommuneledelsen pålagt å fastsette en tiltaksplan som skal sikre at økonomien bringes i balanse og at det samlede merforbruket dekkes inn. I siste kommunestyremøte var politikere fra alle partier enige om at alle stener skulle snus i arbeidet med det.

 – Tiltaksplanen markerer kommunestyrets ansvar for å ta eierskap til egne utfordringer og nødvendige grep for å få kommunen tilbake i økonomisk balanse, sier statsforvalter Frank Jenssen.

Ordfører Isak V. Busch sier arbeidet med dette er i gang, og at det kommer til å komme upopulære tiltak.

Isak V Busch intervjuet av Tore Østby