30 år siden ILO-konvensjon nr. 169 om urfolks rettigheter ble vedtatt

Sametingspresident Aili Keskitalo. Foto: Kenneth Hætta
[…]

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du abonnener.
Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in
Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.