Kjerkgata 31.juli 2020. Foto: Tove Østby

Over 40 næringsdrivende protesterer

I overkant av 40 næringsdrivende i Røros sentrum har skrevet under på et høringsinnspill til saken om helårs gågate som er ute til høring: – Vi føler at vi nå kjemper for vår eksistens, og imot at næringsgrunnlaget vårt blir borte. 

– For oss er det viktig at Kjerkgata ikke blir stengt for trafikk hele året. Vi synes at det fungerer godt nå, med gågate om sommeren, lørdager, martnan, julemarked og større arrangement. Det er per nå ca. 160 dager med gågate på Røros, skriver de i høringsinnspillet.  

Avhengig av trafikken
De næringsdrivende er opptatt av levende gater med næring i alle lokaler, noe de tror vil bli vanskelig å opprettholde dersom trafikken blir styrt utenfor sentrumsgatene. 

– Det er viktig å se forskjell på perioder av året da det er mange tilreisende,- og resten av året da vi er helt avhengige av all trafikk til våre næringsvirksomheter, skriver de, og presiserer at det er mange rolige dager i gata i løpet av året. 

– Utenom turistsesongen er vi helt avhengige av hverdagshandelen hvor kunder fra  nærområdene bruker oss. 

De næringsdrivende skriver at kommunen og næringssjef burde ha bedre og direkte kontakt med næringsdrivende i gata.

– Det er skuffende at vi som driver næring i sentrum må bruke så mye tid og krefter for å jobbe mot forslaget om helårs gågate fra Røros kommune. Vi føler at vi nå kjemper for vår eksistens, og imot at næringsgrunnlaget vårt blir borte. 

Høringsinnspillet avsluttes med følgende appell:
– Vi har ikke råd og mulighet til å være et «Prøveprosjekt» for helårs gågate og stopp forbudt i nedre del av Kjerkgata..!!!. 

– Vi som holder liv i gatene på Røros og har vårt levebrød der bør høres og vektlegges mest, og vi Ønsker at gågateperioden opprettholdes som nå. 

I høringsinnspillet har de lagt ved en liste over argumenter mot innføring av permanent gågate.

 1. Det er et godt etablert trafikkmønster på Røros. Det kan føre til store negative ringvirkninger å endre dette. Stenging av soner i sentrum som ved helårs gågate, og likens stopp forbudt i nedre del av Kjerkgata kan vi som næringsdrivende ikke inne oss i! Dette kan føre til en negativ dominoeffekt for flere i Røros sentrum, og ikke bare i Kjergata. 
 1. Impulsshopping som vi i stor grad er avheengig av foregår gjerne ved at våre kunder kjører frem til døra. 
 1. Tidspress/travelhet/lettvinthet for mange kunder gjør at de velger å bruke bil ved handel/besøk i sentrum. 
 1. Kundene må kunne kjøre og parkere foran butikker, kafeer og virksomheter for at vi skal kunne konkurrere med senterhandelen, der kunder kan parkere gratis ved døra. Virksomheten i gata kan fort bli glemt. 
 1. Ulike årstider som skaper utfordringer på Røros(kulde, snøvær, hålke osv.), og da er det viktig å kunne kjøre til butikker, kafeer ol i sentrum.
 1. Vindusshopping fra bilen er utbredt.
 1. Eldre handlende og kunder med nedsatte funksjoner får vansker om de må parkere langt unna våre næringsvirksomheter. 
 1. Folk som har tillatelse til å kjøre ved helårs gågate blir av enkelte uglesett. 
 1. Vi frykter et dødt sentrum med kun sesongåpne butikker om det blir helårs gågate. I lavsesong på Røros vil det medføre mindre folk i gata, og mindre handel. 
 1. Handelen i gatene er en viktig og stor del av opplevelsen av Røros for svært mange. 
 1. Vi er i direkte dialog med kundene våre og fanger opp våre kunders behov. 
 1. Trafikksikkerhet; Ved å stenge Kjerkgata må mange biler kjøre langs Hyttelva. Er det forsvarlig? Er det trafikksikkerhetsutvalget informert/involvert i prosessen?
 1. Dagens ordning fungerer veldig godt. Hvorfor forandre noe som fungerer? Unntak: Stopp forbudt i nedre del av gata fungerer ikke. 
 1. Kommunen jobber for et levende sentrum. Vi mener helårs gågate fører til det motsatte. Ved stengt gate=dødt sentrum!