Traktorbom på flyplassen

Statsminister Jonas Gahr Støre skulle bli møtt av illsinte demonstranter da han ankom Røros lufthavn i ettermiddag. Demonstrantene stilte med 50 traktorer, som etterpå kjørte i kortesje rundt Bergstaden. Kveldens demonstranter ser ut til å ha hentet inspirasjon fra sine europeiske kolleger. Statsministeren gikk glipp av demonstrasjonen, siden han ikke var med det aktuelle flyet, men ankommer Røros med annen transport.

Det er Rørosbygdenes bondelag og Bonde- og småbrukarlaget som står bak demonstrasjonen. Budskapet fra demonstrantene er at landbruket må få bedre kår. Norge har en selvforsyningsgrad på 38 prosent. Demonstrantene i kveld mener selvforsyningsgraden er uforsvarlig lav i en ustabil verden.

Staten og jordbruket er enige om en økning i inntektsmulighetene for landbruket på 23 prosent, eller vel 110.000 kroner per årsverk, fra 2023 før oppgjør til 2024. Avtalen bidrar til å kompensere for økte kostnader og legger opp til å redusere avstanden til andre grupper med 60.000 kroner.

Avtalen har en økonomisk ramme på 4,15 milliarder kroner. Rammen finansieres med bevilgninger over statsbudsjettet på 2,9 milliarder kroner, og målprisøkninger på 864 millioner kroner. I tillegg er det 48 millioner i overførte midler og 328 millioner i endret verdi av jordbruksfradraget. Dette er historiens største økning i rammene.

I morgen åpner statsminister Jonas Gahr Støre Rørosmartnan på malmplassen på Røros. Det er første gang en regjerende statsminister åpner arrangementet. Jens Stoltenberg har åpnet Rørosmartnan tidligere, men det var før han ble statsminister.