Verste vedtaket

Emilie Løkken

Leserinnlegg fra Emilie Ryen Løkken:

Natt til 14 juni ble et historisk vedtak gjort, der godt over halvparten av regjeringen stemte for å gjøre en innstramming i abortloven, første endringen gjort på snart førti år. Det nye vedtaket beordrer kvinner som bærer på flere fostrer, til å måtte søke om de kan avskaffe noen av fostrene, om de så har et ønske om det. Dette vi da si at, om en kvinne er gravid med 3 barn og selv bare ønsker et barn på grunn av økonomiske grunner, må søke om å kunne fjerne seg med resterende Forstrer. 

Jeg synes det er helt ufattelig å tenke på at kvinner ikke selv kan bestemme om hvor mange fostrer de ønsker å bære frem. Jeg synes det er helt tåpelig å måtte søke om dette i et nemnd, jeg synes at det er sprøtt at de i dette nemndet skal kunne bestemme dette for en gravid kvinne. 

Tenk deg en kvinne som er gravid med to barn, der et av barnet har fått en alvorlig sykdom. Tenk om denne kvinnen ikke ønsker eller ikke har kapasitet til å ta vare på det syke barnet. Før den 13 juni 2019 kunne da den kvinnen bestemme selv om hun ville avstøte seg med dette barnet. Men etter 13 juni kan hun ikke betestemme dette selv, nå må da denne ¨fremtidige moren¨ søke om hun kan fjerne det fostret som har en sykdom. Hun må søke om hun kan fjerne det, eller om hun nå kommer til å streve dag etter dag, med utfordringer forhold til barnet. Hun selv har nå ingen styring om sitt fremtidige liv, siden det er de i nemde som bestemmer over dette, og om hennes eget liv som gravid kvinne. 

Jeg tror at den nye loven vil gjøre at flere kvinner kommer til å leve som en ulykkelig mor. 

Jeg vil også tro at flere kvinner kommer til å utføre en usikker abort, likt som kvinner utførte abort før i tiden. 

Jeg synes det er forferdelig at det nye vedtaket kom igjennom i Stortinget, jeg vil påstå at dette vedtaket spoler Norges samfunn nitti år tilbake. 

Det finnes så klart to sider i denne saken, likt som alle andre saker.

Leserinnlegg skrevet av: Emilie Ryen Løkken (17)