Tradisjonelt håndverk kombineres med digital produksjonsstyring

Produksjonssjef Gunnar Sorken forklarer hovedstegene i produksjon for Lars Skjelstad, seniorforsker ved SINTEF. Foto: Ottar Bakås

Stensaas Reinsdyrslakteri vil kombinere håndverkstradisjoner med effektiv og digitalisert styring av produksjon.

Siden 1890 har det foregått slakting, skjæring og foredling av reinsdyrkjøtt på Stensåsen i Røros kommune. I dag drives Stensaas Reinsdyrslakteri av fjerde generasjon Stensaas og er et av landets største og mest moderne reinsdyrslakteri. Gjennom generasjoner er det bygd sterke tillitsforhold mellom familien Stensaas og reineierne, noe som er avgjørende for stabilitet og sikkerhet for både forbrukerne, leverandører og bedriften. Reindriftas ulike oppgaver følger tett samenes åtte årstider og naturens variasjoner i vær og vekstforhold. Det er uforutsigbart og spennende, står det i en pressemelding fra Stensaas Reinsdyrslakteri.

Å drive effektivt og rasjonelt samtidig som sesongvariasjoner skaper uforutsigbarhet og er krevende. Så krevende at ledelsen ønsket å se på hvordan en kan planlegge, styre og drifte anlegget på en mer effektiv og rasjonell måte. Sammen med logistikkmiljøet ved SINTEF Digital har bedriften nå gjennomført et forprosjekt med finansiering fra DistriktForsk.

Hovedhensikten i prosjektet var å avdekke muligheter for mer digital produksjonsstyring av prosessene i bedriften. Forprosjektet skulle gi bedriften muligheter til å legge grunnlaget for framtidas produksjon gjennom å se på forskjellige IT-støttede løsninger. Ved å visualisere og synliggjøre driftsstatus ved hjelp av IT-verktøy kan en også ta bedre beslutninger. Når en får bedre oversikt over hvordan situasjonen er akkurat nå vil en også kunne ha muligheter til å se hvordan en kan utnytte eksisterende kapasitet i anlegget på best mulig måte.

 «Forprosjektet har hjulpet oss til å se hvilke muligheter vi har for å produsere produkter av høy kvalitet på en mest mulig effektiv måte. Vi mener det er viktig å involvere alle ansatte slik at vi klarer å skape gode idéer sammen. Dette bidrar til å gjøre arbeidshverdagen vår lettere og mer effektiv, og det vil bidra til å sikre og styrke grunnlaget for å fortsette å vokse» sier Johanne Stensaas, fjerde generasjon driver i selskapet.