+ Tilsyn påpeker avvik

Rådmann Kjersti Forbord Jensås. Foto: Tore Østby
Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med kommunale tjeneneste til personer med samtidige rusmiddelproblem og psykiske lidelser. Rapporten konkluderer med at Røros kommune ikke sikrer et samordnet og forsvarlig tjenestetilbud til denne gruppen. Det påpekes brudd på Sosialtjenesteloven og Helse og omsorgstjenesteloven. Rådmann Kjersti Forbord Jensås: Vi ser på tilsyn som en mulighet til å forbedre tjenestene […]

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du kjøpe et abonnement.
Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in
Eller du kan kjøpe abonnement: