Sammen for en grønnere framtid

Eskil Løkken og Bjørn Tore Hindklev.

Rørosmeieriet as og Røros container og miljø as har inngått en langsiktig avtale om avfallshåndtering, gjenvinning og bedre ressursutnyttelse.

– En viktig avtale for oss, men aller viktigst for miljøet og framtiden, sier Eskil Løkken og Bjørn Tore Hindklev.

De to signerte tirsdag en samarbeidsavtale som strekker seg opp mot fem år, med fokus på økt materialgjenvinning, korte henteavstander fra RCM sitt anlegg og god gjenvinningsgrad på så mange avfallsfraksjoner som mulig, står det i en felles pressemelding fra Rørosmeieriet as og Røros container og miljø as.

– Bare det at vi har en kjøretid på få minutter gjør oss til en suveren samarbeidspartner for bedrifter i Rørosområdet, sier Bjørn Tore Hindklev i Røros container og miljø as.

– For oss er det naturlig å bruke en lokal aktør, som vi også de siste årene har samarbeidet godt med, sier Eskil Løkken.

De forteller videre at det nå blir fokus internt hos begge bedriftene for å bedre gjenvinningsgraden og bidra til grønnere drift.

– Våre nye eiere sitter på sterk kompetanse, på enkeltområder helt i Europatoppen, når det gjelder sirkulærøkonomi, resirkulering og gjenvinning. Det skal vi ta med oss inn til lokalmiljøet i Røros og Rørosregionen, og bidra til at lokalsamfunnet bidrar til det grønne skiftet på best mulig vis, sier Hindklev.

– Bærekraft er viktig for oss som miljøfokusert bedrift, og sammen med god leveransedyktig og kjapp respons, samt god kompetanse på avfall og resirkulering , gjorde at valget falt på RCM som en utviklingsorientert samarbeidspartner de neste årene. Samarbeidet skal styrke vår posisjon som en lokal miljø- og økologisk framtidsrettet bedrift, sier Løkken.