Er vannkilden din sikret for framtidens utfordringer?

Pressemelding fra Matråd

Alle vannforsyningssystemer må ha en vannverkseier. Ett vannforsyningssystem er et system som forsyner mer enn én bolig eller hytte. Altså om dere er to eller flere naboer som deler vannforsyning så må det avklares hvem som er vannverkseier.  Vannverket må registreres og risikovurderes for å sikre trygt vann til alle abonnenter. 

Tirsdag 7. mai arrangerer Matråd sammen med Mattilsynet en temakveld i Havsjøveien næringspark på Røros som skal gjøre det enklere for vannverkseiere å sette seg inn i hvordan en enkelt og korrekt kan gjøre en registrering og risikovurdering av en vannkilde. 

Klimaendringer og ekstremvær gjør at vi står ovenfor nye utfordringer knyttet til rent drikkevann. I fjor hadde vi tidenes tørkesommer som førte til at mange brønner ble nesten tomme for vann. Videre kan store mengder nedbør på hardpakket og uttørket jord føre til dårligere vannkvalitet, noe som krever visse tiltak for å sikre at drikkevannet er trygt. 

Drikkevannsforskriften krever at vannverkseiere skal tenke gjennom hvilke farer som kan true vannforsyningssystemet og at en har etablert forebyggende tiltak for å hindre at disse farene skjer. Dette skal resultere i en skriftlig dokumentert risikovurdering.

Temakvelden innleder med foredrag fra Mattilsynet om hvordan en sikrer trygt drikkevann. Det vil bli fokus på tiltak for å sikre vannkilder, hvordan ulike farer skal håndteres og demonstrasjon på hvordan en registrerer et vannverk i Mattilsynet sine skjematjenester.

Deretter vil Matråd presentere ulike verktøy som kan benyttes i prosessen med risikovurdering og utarbeidelse av prøvetakingsplaner for vannverket. Det vil bli lagt vekt på metoder som kan benyttes for å fastsette rutinekontroll av drikkevann som tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften. 

Målgruppen for temakvelden er små og mellomstore vannverk, men verktøyet som blir presentert kan også være relevant for større vannverk som ikke har risikoanalysen på plass. 

Tekst/foto: Matråd AS