Forfatterne av denne boka føler seg misbrukt av EDL.

EDLs samepolitiske venn-fiende tenking

Leserinnlegg av Torvald Falch og Per Selle

Jarl Hellesvik og Karl-Wilhelm Sirkka i EDL hevder dagens samepolitikk er bygget på feiloppfatninger om samer og samenes situasjon. For sine meninger siterer de fra vår fagbok «Sametinget. Institusjonalisering av en ny samepolitikk», nå også i foredrag og innlegg i Rørosområdet.

I motsetning til hva Hellesvik og Sirkka gir inntrykk av legger vårt arbeid klart til grunn at samene er et urfolk. Videre viser vi at Sametinget og den nye samepolitikken ble etablert for å anerkjenne samenes historiske tilstedeværelse som eget folk, for å motvirke effektene av fornorskingspolitikken og for å kanalisere en samisk politisk mobilisering inn i styringssystemet. Boka får fram betydningen av Sametinget og dermed urfolkspolitikken som en viktig del av det moderne demokratiet i Norge.

Internasjonal rett og det nasjonale politisk systemet legger viktige rammer for formen og uttrykket urfolkspolitikken tar i Norge. For å forstå dette politikkfeltet er det nødvendig å få fram data og empiri om hvordan systemet oppfattes, fungerer og utvikler seg. Det har vi forsøkt å gjøre. Slik empiri og slike data kan selvsagt brukes ulikt ut fra ulike ståsted.

Hellesvik og Sirkka sitt ståsted er at den nye samepolitikken er ulykksalig og noe som er lurt på det norske samfunnet. De kan likevel ikke ta våre analyser til inntekt for sine politiske meninger, slik de med sin sitater etterlater et inntrykk av. Med sin løsrevne sitatbruk bidrar de til å politisere en nyansert empirisk basert drøfting og setter det inn i en venn-fiende tenking. Vårt arbeid hører ikke hjemme der.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest