Krutthuset på Skansen. Foto: Tove Østby

Vil stoppe fuktskader på krutthuset

Krutthuset ble i sin tid bygd for å holde kruttet tørt i tilfelle angrep på bergstaden. Nå er både trusselen og kruttet borte, og fuktskader har blitt et problem. Årsaken ser ut til å være for dårlig lufting.

Riksantikvaren gir dispensasjon for reetablering av lufterør med hette på krutthuset på Skansen. Lufterøret opp gjennom taket skal utføres av ubehandlet blikk av samme type og tykkelse som røret opp gjennom hvelvet. Ved ferdigstillelse skal det det sendes dokumentasjon/fotodokumentasjon til kulturminnemyndigheten. Ansvarlig søker for prosjektet er Rørosmuseet på vegne av Staten ved Klima- og miljødepartementet.

Begrunnelsen for vedtaket er at det er svært godt dokumentert at krutthuset har hatt ventilasjonsrør over tak. Siden fukt i murverket er hovedproblemet og at innvendig tilbakeførong fra sementpuss til kalkpuss ennå ikke er gjennomført, vil etableringen av lufterør over tak bidra til bedre uttørking av murverket før det innvendige murarbeidet starter opp. Lufterøret vil også ha verdi for bevaring av bygningen på lang sikt.

Krutthuset på Skansen er fredet ved vedtak av 14.08.2015. Krutthuset har de siste årene vært gjennom en omfattende istandsetting med reetablering av kalkpuss og omlegging av skifertekkingen. I følge vedtaksbrevet fra Riksantikvaren har hovedproblemet for krutthuset vært fukt i murverket.

I søknaden er det dokumetert ved foto at krutthuset har hatt lufterør med hette over tak. Ventilasjonsrør fra det hvelvede rommet opp til loftet og hull i mønet for gjennomføring står fortsatt intakt. Røret gjennom gulvet er rustent blikk. I følge Riksantikvaren er det i søknaden ikke dokumentert hvilke materiale røret gjennom taktekkingen har hatt. Rent sinkrør eller forsinket jernrør er sannsynlig, det siste har større evne til å motstå kreftene fra vind, skriver Riksantikvaren i vedtaksbrevet.

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest