Vil ha samisk stedsnavnutvalg

Thomas Ole Andersen Foto: Tore Østby

Guevteli Saemieh NSR ønsker et Samisk stedsnavnutvalg i Røros kommune. I et brev til kommunen skriver leder for Guevteli Saemieh, Thomas Ole Andersen at Røros kommune nå er en samisk forvaltningskommune, noe som blant annet medfører at kommunen skal skiltes med samiske stedsnavn.

Samiske stedsnavn er vesentlig del av den samiske identiteten og kulturarven. I denne sammenhengen er det avgjørende at Røros kommune knytter til seg samisk stedsnavnkompetanse, samt at det samiske samfunnet samstemmer med stedsnavnene som skal opp på skilt. Med dette som bakgrunn vil Guevteli Saemieh NSR anmode Røros kommune om å etablere et samisk stedsnavnutvalg som behandler og fremmer forslag til aktuelle samiske stedsnavn som skal settes opp på skilt.

Guevteli Saemieh NSR vil fremme følgende forslag til representasjon og organisering av utvalget: Guevteli Saemieh (tidligere Sør- Trøndelag og Hedmark sameforering), Åarjel dajven båatsoe saemieh, Femund Sijte, Aajege, samt en åpen utvalgsplass for en tradisjonsbærer med kunnskap om samiske stedsnavn. Røros kommune administrerer Samisk stedsnavnutvalg. Unni Fjellheim er Guevteli Saemieh sin kandidat til utvalget.