Om det blir to ja, er ekteskapet enstemmig vedtatt. Foto: Tove Østby

Vil gi fire romantisk fullmakt

Rådmannen vil gi fire personer i Røros kommune romantiske fullmakter. Stortinget har vedtatt endringer i ekteskapsloven som fører til at vigselsmyndigheten overføres fra tingretten til kommunene fra nyttår. Hovedarena for kommunale vigsler blir rådhussalen.

Ordfører og varaordfører har vigselsmyndighet direkte etter loven. Rådmannen anbefaler at ytterligere to personer tildeles vigselsmyndighet. Dermed kommer et nytt gebyr inn i gebyrrelativet. Kostnader for vigsler utenom kommunens ordinære lokaler, utover ordinære åpningstider og for par som ikke er bosatt i Røros kommune, bekostes de som skal vigsles.

Bergstadens Ziir er en populær kirke for de som vil gi hverandre sitt ja. De som ønsker en utenomkirkelig løsning har vært henvist til tingretten, og Røros har dermed ikke vært en mulighet.

Den nye ordningen åpner ikke for impuls bryllup. Fast dag og tidspunkt vil bli satt i retningslinjene som skal utarbeides, og vigselen må bestilles 6 uker i forkant av seremonien.

Røros slipper til alle giftelystne. Det åpnes for vigsling av par som ikke er bosatt i Røros kommune. Rådmannen gis myndighet til å i samråd med ordfører utarbeide retningslinjer og informasjon for hvordan kommunale vigsler skal gjennomføres i Røros kommune.

Kommunale vigsler skal opp i Formannskapet i dag, og gir politikerne sin tilslutning, vil politisk delegeringsreglement oppdateres med ordførers og varaordførers oppgaver i forbindelse med kommunal vigsel, og ordfører gis myndighet til å endre på praktiske forhold knyttet til selve vigselen.

Logo Bergstaden Elektro
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest