Vil doble bevilgningen til kulturminnefondet

Stortingskandidat Geirmund Lykke (Krf) Foto: Tore Østby

Kristelig Folkepartis stortingskandidat Geirmund Lykke vil doble de årlige bevilgningene til Kulturminnefondet de neste fire årene. I løpet av de fire årene som har gått, har Krf og Venstre presset igjennom en større bevilgning til Kulturminnefondet enn Regjeringen har foreslått.

I løpet av fire år er bevilgningen doblet fra 50 til 100 millioner kroner årlig. I løpet av de neste fire årene vil Lykke øke bevilgningen til 200 millioner kroner årlig.

Siden starten har Kulturminnefondet har vært involvert i restaurering av 4000 kulturminner. I år er det søkt om til sammen 340.000.000,- kroner.

Lykke er glad for å høre at lokaliseringa på Røros er vellykket. Da fondet ble etablert var partikollega Kjell Magne Bondevik statsminister i Norge, og Lykke var med i de første styret for Kulturminnefondet.