Figur: Situasjonsplan Konstknektveien 88. Røros kommune.

Vil bygge seks nye boliger

Røros kommune vil bygge 6 nye leiligheter på kommunens tomt i Konstknektveien 88. Leilighetene skal etter planen brukes som gjennomgangsboliger, og boliger for  vanskeligstilte.

Byggeplanene skal behandles i Formannskapet i morgen. I innstillingen til vedtak heter det at Rådmannen gis mandat til å inngå kontrakt på anskaffelse og oppføring av boligene og garasjeanlegg innenfor en ramme på 11,3 millioner.

Det er inngått en avtale med Røros VGS på bygging av garasjeanlegg. Prosjektet finansieres med: – 5,0 millioner ved bruk av fond – 1,0 millioner tilskudd fra Husbanken – 5,3 millioner låneopptak etter gjeldende økonomiplan

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest