Vil bidra til et språkløft

Sametingspresident Aili Keskitalo. Foto: Kenneth Hætta

Sametingsrådet prioriterer å gi støtte til språktiltak i sør-, lule- og markasamiske områder, men savner flere søknader fra disse områdene, skriver Sametinget i en pressemelding. 

I 2018 overtok Sametinget forvaltningen av 2,7 millioner kroner som tidligere var forvaltet av Fylkesmannen i Nordland. Midlene skal gå til språktiltak i sør-, lule- og markasamiske områder.

I januar 2018 holdt Sametinget åpne møter i disse områdene med stor deltakelse fra ulike språkmiljøer. Oppfordringen fra Sametinget var at språkmiljøene sender søknader til Sametinget da midlene ble lagt under posten Språkprosjekter på Sametingets budsjett. Det ble også opplyst at Sametinget ville bruke en liten del av midlene til å lyse ut en stilling som skal ha særlig fokus på utadrettet arbeid ovenfor språkmiljøer i disse områdene, samt bruke året til å identifisere tiltak som har fått støtte fra Fylkesmannen i Nordland over flere år. Stillingen ble besatt i september 2018 og den ansatte har brukt tiden frem til nå å bli kjent med Sametinget og arbeidsoppgavene. Hun har også deltatt på en del møter i områdene, samt truffet språksentrene og blitt kjent med de.

Fram til nå i 2018 har vi gitt støtte til følgende prosjekt over språkprosjektposten, til disse områdene:

Etablering av samisk språksenter i Hattfjelldal – sørsamisk 250 000
Samiskspråklige bøker leter etter brukere – sør-, lule- og nordsamisk 300 000
Giellabiesse – lulesamisk 210 000
Sørsamisk bibeloversettelse II – sørsamisk 300 000
Språkopplæring/språkkurs – lulesamisk 75 000
Samisk språk- og kultursamlinger for elever i rørossamisk område 300 000
Samisk konfirmantleir 2018 – sør-, lule- og nordsamisk 92 800
Sørsamisk innhold i Sámi ođasmagasiidna – sørsamisk 155 000
Saamastalledh – Kommunikativ språkinnlæring – sørsamisk 300 000
 

I tillegg bevilges det midler over andre poster på Sametingets budsjett til ulike språk- og kulturtiltak i sør-, lule- og markasamiske områder.

– Hittil i år har sametingsrådet bevilget støtte til samtlige som har søkt om midler til tiltak innenfor denne prioriterte målgruppen. Jeg savner imidlertid flere søknader, og spesielt fra lule- og markasamiske områder, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

I 2019 vil Sametinget fortsatt jobbe aktivt opp mot språkmiljøene i disse områdene for å initiere og støtte flere språktiltak som skal bidra til et språkløft. Det er opprettet stipend for studenter som tar utdanning i sør- og lulesamisk språk, giellatjiehppe ved Árran mánágárde har fått økt sin bevilgning og vi har satt inn prioriteringer i språkprosjektene direkte opp mot disse område