Vil bevare samisk bokbuss

May Britt Lagesen med sørsamiske barnebøker, som fylkeskommunen har fått utgitt. Foto: Bjørn Tore Hals

Pressemelding fra Trøndelag Fylkeskommune om å bevare samisk bokbuss:

Sametingsrådet innstiller på å avslutte ordningen med samarbeid om samiske bokbusser med fylker og kommuner. Det ønsker ikke hovedutvalg for kultur og ber i et brev til sametingspresidenten og lokale sametingsrepresentanter om at samarbeidet skal fortsette.

Leder for hovedutvalget, May Britt Lagesen, har sendt dette brevet:

Gode Sametingsrepresentant

Vi viser til Sametingets utredning Formidling av samisk litteratur – Fremtiden for de samiske bokbussene og vår høringsuttalelse avgitt fra møte i Fylkesutvalget i Trøndelag 28.8.2018.

Da vi er kjent med at Sametingsrådet innstiller på å avslutte ordningen med samarbeid om samiske bokbusser med fylker og kommuner fra 2020, vil Trøndelag fylkeskommune ved Leder av Hovedutvalg for kultur henvise til betydningen av samarbeidet med bokbusseierne i sørsamisk området og ellers i Saepmi. Den avvikling av bokbussene som er foreslått, innebærer en avslutning av et videre samarbeid med bokbusseierne. Konsekvensene av dette er ikke nærmere belyst og vurdert.

Kultur- og bibliotekbussen i Trøndelag og bokbussen Gærjah i Nordland som også kjører nord i Trøndelag betjener sammen det sørsamiske området. De tilbyr bibliotektjenester til en spredt bosatt samisk befolkning, sørger for oppdaterte og tilgjengelige litteratursamlinger med vekt på sørsamisk språk og kultur. I tillegg bidrar bokbussene til å bygge broer mellom samisk og norsk befolkning som en synlig del av en samisk kulturell infrastruktur i sørsamisk område.

Vi anser at kompetansen og samarbeidet som biblioteknettverket for bokbussene har utviklet for å fremme samisk litteratur og kultur, fortsatt bør være et verdifullt bidrag til Sametingets mål om flere samiske bøker til flere lesere.

For produksjon, formidling, spredning og deling av samisk litteratur og samisk kulturkunnskap vil vi understreke betydningen av å ha samarbeidspartnere som bokbusseierne med forpliktende oppdrag i hele Saepmie. Trøndelag fylkeskommune kommer ikke til å kompensere for et eventuelt bortfall av tilskudd fra sametinget, med de konsekvenser dette vil medføre.

Vi henstiller derfor Sametinget om å gå i videre dialog med bokbusseierne om en modernisert felles utvikling av samisk litteraturtjeneste og formidling. Trøndelag fylkeskommune bidrar gjerne til en slik dialog.