Karin Andersen SV. Foto: Tore Østby

Viktig fagutdanning ved bygningsvernsenteret

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) ønsker å styrke fagutdanningen i bygningsvern. Fagutdanning innen bygningsvern tibys ved bygningsvernseteret på Røros, underlagt Fagskolen Innlandet. Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Bygg, anlegg og KEM. Utdanningen i bygningsvern gir deg opplæring i materiallære, lafting, taktekking, reiste konstruksjoner, bygningsfysikk, bygningshistorie, dokumentasjonsteknikk samt håndverksteknikker som benyttes i bygningsvernet.

Rørosmuseets bygningsvernsenter holder til i Kurantgården på Malmplassen. Senteret utfører bygningsvernarbeid på museets antikvariske bygninger og driver istand-settingsarbeid på oppdrag fra andre. Senteret setter fokus på bygningsvern, byggeskikk og tradisjonelt bygningshåndverk gjennom rådgiving, kurs og informasjonsvirksomhet.

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest