Verket satser lokalt

Håndballskolen i Verket Røros. Foto: Tove Østby

Mye av innsatsen for å få større nasjonale og internasjonale arrangementer til Verket Røros er skrinlagt. Oppmuntret av gode regnskapstall i år, blir lokale arrangementer og leietakere som henvender seg for å leie Verket prioritert.

Leieavtalene med kommune og fylkeskommune er reforhandlet, og den nye avtalen med fylkeskommunen gir alene økte inntekter på 250.000,- kroner.

Det betyr ikke at det er satt punktum for de store begivenhetene. I løpet at 2018 kommer trolig to NM til å bli arrangert i Verket Røros.