Vårtegn i Fjellregionen

Foto: FIAS

Våren er på vei, og det er mye som dukker frem når snøen smelter. Ikke alt er like trivelig. På returpunktene til FIAS kommer det frem avfall som har havnet utenfor containerne i løpet av vinteren. FIAS rydder fortløpende, men fortsatt er det mye som sitter fast i isen. Men de lover at det skal se bra ut til 17.mai, skriver FIAS i en pressemelding.

FIAS minner om at de ubetjente returpunktene er for levering av bølgepapp, kartong og glass/metall fra privatpersoner. Containere for restavfall er forbeholdt hytteabonnenter som betaler fritidsrenovasjon. Disse skal ikke benyttes av husholdninger og bedrifter. Avfall skal heller ikke plasseres utenfor containerne.

– Alle er velkommen til å levere avfall til våre betjente gjenvinningsstasjoner i åpningstiden, sier FIAS.