Varm juli uten rekorder

Vannføringen i Hitterelva i har vært beskjeden denne sommeren. Foto: Tore Østby

Juli har vært varmere på Røros enn det som er vanlig, men vi fikk ingen ny varmerekord. Høyeste temperatur var 28,2 grader 27. juli. Varmerekorden stammer fra 27. juli 2008, da det ble målt 30.7 grader klokka 18.00 på kvelden.

Snittemperaturen døgnet igjennom i juli 2018 var 15,7 grader, 4,3 grader over normalen. Når det gjelder nedbør, var det svært mange tørre dager, men også den fuktigste de siste 13 månedene. I løpet av 24 timer fra kl. 07.00 28. juli til 07.00 29. juli kom det 18,1 millimeter nedbør. 19 døgn i juli hadde ingen nedbør. Til sammen kom det 48,2 millimeter nedbør i juli. I juni var det også 17 døgn uten nedbør, og i løpet av juni kom det bare 13,6 millimeter nedbør.

Laveste temperatur målt på Røros i juli, stammer fra 19. juli 1910. Da var det -3,4 grader på Røros. Det var forøvrig den dagen Norge fikk Lov om aksjeselskaper og kommandittaksjeselskaper.

Kilde: Yr