Vann pipler opp gjennom asfalten

Her piler vannet opp gjennom asfalten. Foto: Tore Østby

Røros kommune er i ferd med å grave opp rørene ved det som antas å være bruddstedet med den største lekkasjen. Samtidig pipler det vann opp gjennom asvalten 100 meter lengre opp i Stor-Renholtveien. En lekkasje ved Sjøbakken er tettet.

Foto: Tore Østby

Flere steder i boligfeltene ovenfor byen konner det vann opp til overflaten. Om dette skyldes flere lekkasjer eller om det er vann dra den store lekkasjen som kommer til overflaten flere steder, vil vise seg når gravearbeidene kommer lengre. I de to lekkasjene strømmet det ut 82 liter i sekundet.

9 bolighus som ligger langs den sløyfa som er stengt av, er nå uten springvann. Enkelte hus som ligger høyt i landskapet mangler også vann, eller har dårlig trykk. Det kommer også en del grums i vannet som følge av dette.

– Vi tar den største lekkasjen først. Mens arbeidet pågår der, står det på vann i på sløyfa der den andre lekkasjen er. Hvis vi stenger begge blir kapasiteten for dårlig til å gi sentrum god nok vannforsyning. Vi tar sikte på å tette begge lekkasjene i løpet av dagen. Når vi har tettet den største, blir sløyfa med den andre lekkasjen stengt en periode. Da blir det andre bolighus som blir vannløse. Vi kjører ut vann til de som ikke har vann i rørene, sier Kristian Horten i Røros kommune til Rørosnytt.