Uvirkelig og trist syn

Foto: Torunn Brabrand Thoresen.
Det var hyttefolk på vei til hytta si som først oppdaget at ulv har vært på ferde i Molingdalen. Torunn Brabrand Thoresenforteller at det var et trist syn som møtte dem.

– Slik så lammet ut da vi fant det i veikanten i Litjmolingdalsveien i går ettermiddag. Hele buken var som skåret ut og alt inn til ribbbeina var borte. Det var både uvirkelig og utrolig trist. For oss virket det som om dette dyret var drept svært kort tid i forveien. Heldigvis fikk vi gitt beskjed til saueeier umiddelbart.

Statens naturoppsyn konkluderte snart med at det høyst sannsynlig er ulv som er skadegjører. I og med at det er spist så mye av lammet som den har gjort, er det relativt  trolig at ulven(e) har vært mye i ro i dag og kan derfor fortsatt befinne seg i nærområde.

5 mann tilbragte natten i Molingdalen og observerte. Været påvirket dyreadferden og også mulighetene for å finne ulv. Det var regn, kuling og dårlig lys i området.

– Det ble mer aktivitet på morgensida, uten at vi registrerte noe unormalt i saueflokkene da. Heller ikke flere kadaver eller skadde dyr ble funnet, men slikt blir sjekket grundigere i dag. Vi avventer nå situasjonen, sier naturforvalter Hans Iver Kojedal til Rørosnytt.

Jakten fortsetter i Molingdalen.