Ulykke med ATV

Foto: Lufttransport AS

Luftambulansen har landet i Brekken, etter en ulykke med en ATV. En person skal ha veltet og fått ATVen over seg. Ulykken skal ha skjedd ute i terrenget langt fra bilvei. Det er ikke kjent hvor alvorlig skade det dreier seg om.