Travelt på skadekontoret

Stort trykk på skadetelefonen i Storstuggu. Foto: TOre Østby

Under hele Trident Juncture har et skadekontor på Storstuggu mottatt varsler om skader og erstatningskrav. Leder av skade og miljøverngruppa, major Marianne Bø, rapporterer om nesten 500 klager og skader. Dette skal være litt i underkant av det som var forventet.

Det er rapportert om skader spredt ut over et stort område, og andelen skader innenfor Røros kommunes grenser er ikke så stort. Det er for tidlig å si hvor store erstatninger forsvaret må ut med etter øvelsen.