Totalforbud mot bruk av åpen ild i utmark

Illustrasjonsbilde. Foto: Tore Østby

En kombinasjon av høye temperaturer, vind og lite nedbør har medført meget stor fare for skogbrann / brann i utmark i hele vår region. Faren øker time for time slik situasjonen er nå. Brannsjefen nedlegger forbud mot all bruk av åpen ild i utmark i våre kommuner inntil det har kommet nedbør av betydning. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser, samt bruk av engangsgriller, står det i en pressemelding fra Interkommunal brann- og redningsledelse Holtålen, Os, Røros og Tydal.

I pressemeldingen vises det for øvrig til Skogbrannindeksen på Yr.no
Hjemmel til forbudet fremgår av Forskrift om brannforbygging §3, samt Brann og eksplosjonsvernloven §37.