Tørr start med stort nytt fjøs

I det store nye fjøset er det mange munner å mette. Foto: Tore Østby

Tørken har gitt Jan Håvard Solhus en tøff start den første sommeren etter at det nye store fjøset ble bygd på Orvos. Tørken har ført til dårligere førsteslått både på egen mark og leiejorden han bruker. Tørken truer også andreslåten, og gjenveksten har ikke kommet i gang på jordene. Så langt har det vært så tørt at ikke alle dyrene har kommet ut på beite som planlagt heller.

Lang tunge fanger mye vann i varmen.
Foto: Tore Østby.

Kalvene er ute i nye fine trøer, med skog som gir skygge og store kar som sikrer rent godt vann. Jan Håvard Solhus jobber hard for å skaffe nok vinterfor nå.

Solhos har som andre bønder gjort en voldsom innsats de siste dagene. og han har skaffet for som tilsvarer 80% av fjorårets førstelått. Mange andre bønder ligger på halv avling.

Kalvene trives ute på beite, der trærne gir skygge, og vanntruene sørger for rikelig med rent vann i varmen.
Foto: Tore Østby