Tømmes for menn og krøtter

Fotomontasje: Tore Østby

Nyheter 1718

Det kommer meldinger om at gårder i Jämtland og Härjedalen tømmes for menn, hester og kyr. Det skal være Karl 12s menn som går fra gård til gård. Det er grunn til å frykte at dette skjer som forberedelse av et angrep mot Trondhjems amt. Eksperter mener det er sannsynlig at angrepet vil komme over Røros.

Det skal være øverskommanderende for den finske hæren, Carl Gustaf Armfeldt som er utpekt til å lede angrepet på Trondhjems amt. 20. mars ble han utnevnt også til øverstkomanderende over den Jämtlandske armeen. Armedlt er 51 år gammel, og gift med Lovisa Aminoff. De to har tretten barn sammen. På Røros skaper mobiliseringen frykt i befolkningen. Angrepet på Norge kan komme om kort tid. Kong Karl XII flyttet i går sitt hovedkvarter fra Lund til Strømstad.

Det er mindre enn 40 år siden svenske soldater brente ned Bergstaden Røros. Det skjedde både i 1678 og i 1679. Selv med det har kommet mange soldater til Rørosområdet det siste året, vil styrken trolig ikke være sterk nok til å stoppe en invasjon, og kanskje heller ikke sterk nok til å beskytte Bergstaden.

 

 

Her kan du lese tidligere artikler i denne serien:

Rett mann til å lede forsvaret.

Raser mot nedgradering.