Formannskapet vedtok i dag tilskudd på 35.000,- kroner fra Næringsfondet. Foto: Tore Østby.

Alle fikk tilskudd

Formannskapet har i dag behandlet fire søknader om tilskudd fra næringsfondet. Alle søkerne kan glede seg over tilskudd. Rådmannen hadde innstilt på to avslag, men i debatten kom det endringsforslag, som ble enstemmig vedtatt i begge sakene der det var foreslått avslag. Etter dagens Formannskapet er det 35.000,- kroner igjen i Næringsfondet, til søknader som kommer i resten av 2016.

20.000,- til Fjøsakademiet
I rådmannens saksutredning heter det blant annet:
– Allsidigheten gir bedriften mange ben å stå på, noe som igjen gir bedriften Fjøsakademiet et klart potensiale for å kunne utvikles og til å skape arbeidsplasser i regionen. Kursvirksomheten fører til økt kunnskap hos kursdeltakerne og treffer større deler av befolkningen, da kursene både er lavterskel mot fritidsaktiviteter/hobby og mer kompetansehevende kurs. Søknaden viser også at søker har stor vilje til egeninnsats, noe som er viktig for at en bedrift skal lykkes i utvikles videre.
Bedriftsutviklingen er kostnadsberegnet til 245.000,- kroner. Fjøsakademiet søker det kommunale næringsfondet om kr 40 000.-.
15.000 til ZikkZakk
Rådmannen innstilte på å gi kr. 15.000.- i støtte til etableringen av bedriften ZikkZakk Redesign. Initiativtaker til ZikkZakk Redesign er Ingunn Tronsmed.

Etableringen har ei kostnadsramme på 87.000,- kroner, og det er søkt om 35.000,- kroner i tilskudd.

Rådmannen begrunner bevilgningen med at kommunen bør legge opp til en god handelsutvikling med spesielt fokus på handelstilbudet i den historiske bykjernen.

– Denne bedriftetableringen har et konsept som ikke finnes i markedet fra før, noe som betyr at det ikke er konkurransevridende, skriver Rådmannen i saksutredningen. Tilskuddet ble enstemmig vedtatt.

15.000 til Mona Nygaard

Rådmannen gikk inn for å avslå en søknad om etableringstilskudd fra Fysioterapeut og akupunktør Mona Nygaard. Les portrett på Rørosnytt med Mona Nygaard. Begrunnelsen for innstillingen, var hensynet til konkurrenter.

Reidun Roland (Røroslista) forslo at søknaden skulle innvilges, og at argumentet i med konkurransevridning ikke bør legges vekt på. Hun foreslo et tilskudd på 15.000,- kroner.

– Det dreier seg en ung person, som kommer hit for å etablere seg. Vi bør være posisiv til dette, sa Roland.

I vedtaket ble det pressisert at pengene skal gå til den delen av virksomheten, som ikke omfatter generell fysioterapi. Tilskuddet ble enstemmig.

15.000 til Tom Gustavsen

Administrasjonen i Røros kommune gikk inn for å avslå en søknad om 25.000,- kroner etableringsstøtte til fotograf Tom Gustavsen. Etableringen har et investeringsbudsjett på 185.000,- kroner. Innstilling på avslag var  begrunnet med begrensede midler til rådighet i det kommunale næringsfondet. Saken behandles i Formannskapet 4. februar.

Guri Heggem (Sp) foreslo å gi et tilskudd på 15.000,- kroner til fotografen.

– Tom Gustavsen er en dyktig fotograf, som har tatt med sin virksomhet til Røros. Han har også dratt med seg kunder til flere andre virksomheter på Røros. Guri Heggems forslag ble enstemmig vedtatt.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn