To brigader legges ved Røros

Oberst Marianne Bø. Foto: Tore Østby

Det kommer til å bli bedydelig militær tilstedeværelse på Røros under den store NATO-øvelsen Trident Juncture i månedskifte oktober/november. To brigader kommer til å ha tilhold i nærheten av Røros. Størelsen på brigadene varierer, emn etter norsk standard består en brigade av 3000-6000 soldater.

Bergstaden med Circumferensen sin status som verdensarvminne gjør Røros til sensitivt område. Det betyr at NATO-styrkene kan bevege seg igjennom området, men at det ikke skal foregå strid på Røros, sier oberst Marianne Bø til Rørosnytt.