Formannskapet. Trine L. Hagan

80 000,- fordelt i arrangementstøtte

8 søknader fra arrangement på Røros hadde kommet inn ved fristens utløp for arrangementsstøtte 1. mai. Dette er 2. tildeling 2017. Ved 1. tildeling 2017 ble det bevilget kr 300 000,-. Budsjettposten for dette tilskuddet er på kr 380 000,-, noe som betyr at det er kr 80 000,- til fordeling i denne runden.

Søknadene er på til sammen 230 000,-:

 

Formannskapet vedtok støtetten fordelt slik:

Julemarkedet vil motta tilskudd i form av tjenester fra virksomhet for tekniske tjenester til arrangementet. Røros golfklubb mottar ikke tilskudd da det søkes om å midler til å oppgradere banen. Arrangementsstøtten er tenkt benyttet til å planlegge og gjennomføre arrangement, ikke som tilskudd til innkjøp av utstyr.

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest