Formannskapet. Foto Trine L. Hagan

Teknisk senter til 34,5 millioner

Teknisk senter ble behandlet som sak i kommunestyret 24.11.16., men grunnet uklarheter ble den behandlet på nytt i kommunestyret 08.12.16.

I kommunestyre 08.12.16 ble korrigert møteprotokoll godkjent og følgende tilleggsforslag vedtatt:
– Underveis i prosessen med teknisk senter skal det utredes alternativ til lokaler til ambulansetjenesten og da fortrinnsvis ved Røros sykehus/ helsesenteret.
Dette skal skje før endelig vedtak rundt bygging av teknisk senter fattes.

Prosjektet er på et utredningsnivå, og betraktninger og vurderinger er gjort ut fra dette, uten at det er prosjektert løsninger på et mer detaljert nivå.

Bjørn Salvesen (SV) sier dette er et viktig prosjekt som vil gjøre Røros uunværlig.
– Samling av alle tjenester er veldig bra for Røros. Det er et strategisk grep som peker mange år fremover.

Mona Waldahl Slettum (H) og Anne Grethe Beck Andersen argumenterte at det er grunnlag til bekymring økonomisk med tanke på at prosjektet vil koste kommunen 34,5 millioner, samt peker på planen om samarbeid med andre kommuner og hvorvidt det vil gå eller ikke med tanke på tidligere tilfeller hvor samarbeid ikke har lyktes, eksempel med etableringen av Verket. Høyre stiller spørsmål om man må bruke pengene på dette prosjektet nå eller om det er mulig og vente til man vet sikrere at man har leietakere.

Ordfører mener det er avgjørende at man kommer i gang med arbeidet nå og stiller spørsmål til hva alternativet er om man ikke gjør noe som helst.

Rådmannen mener vi er i en positiv tid, at nabokomunnene har gitt tydlige signaler om at de kommer til å inngå samarbeid i prosjektet og at prosjektet vil spare kommunen mer penger enn om man ikke velger å samle etatene på en felles plass.

Formannskapet vedtok:

  1. Kommunestyret tar rapport om respons og beredskapssenter til orientering, og ber om at Rådmannen iverksetter utvikling av Respons og beredskapssenter med standardiserte teknologiske løsninger som skal være klar til bruk før 2020. Prosjektering av nytt bygg og rehabilitering av eksisterende påbegynnes i 2017 slik at byggeprosjekt kan påbegynnes i 2018.
  2. Det vil ikke være økonomisk hensiktsmessig å legge ambulansetjenesten ved sykehuset da det vil påføre større kostnader for Røros kommune og leietaker. Det legges til grunn at Respons og beredskapssenter skal ligge på «Vegstasjonen» med innhold av de funksjoner beskrevet i rapporten. Rådmann sørger for å inngå intensjonsavtaler med Politi, St.Olavs ambulanse og Sivilforsvaret. Disse involveres i prosjekteringsarbeidet av respons og beredskapssenter.
  3. Rådmannen utvikler en organisasjonsstruktur med en kompetanseplan hvor det avklares hvilken kjernekompetanse og teknologietablering som må på plass. I dette arbeidet avklares også rolle og ansvarsfordeling for drift og vedlikehold av systemer, teknologi og hjelpemidler.
  4. Kommunestyret anmoder ordfører om å ta initiativ til å starte opp forhandlinger med Holtålen og Os kommune, slik at avtale på samarbeidet om Respons og beredskapssenter blir sluttført.
  5. Formannskapet holdes orientert om prosjektet. Det fremmes sak for kommunestyret med kostnadsoverslag før kontrakt på byggeprosjektet inngås.

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest