Tar seg opp igjen med militærkolonner

Natt-kolonne igjennom rundkjøringa. Foto: Tore Østby

Etter at det ikke var meldt militærkolonner i Røros kommune i går, tar kolonnetrafikken seg opp igjen i dag. Det er meldt sju langdistansekolonner, på veien gjennom Røros kommune.

Som kjent er det bare kolonner som går over lengre distanser det meldes om. Derfor blir det mange militære kjøretøyer på veien også utenom de varslede kolonnene.

  • 2 kolonner fv. 30 Røros – Tolga, kl. 09.00 – 11.34
  • 2 kolonner fv. 31 Vauldalen – svenskegrensa, kl. 14.00 – 14.18
  • 1 kolonne fv. 705 Leksdal – Brekken, fv. 31 Brekken – Røros, fv. 30 Røros – Kongens gruve, kl. 09.00 – 12.24
  • 1 kolonne fv 30 Kongens gruve – Røros, fv. 31 Røros – Brekken, fv. 705 Brekken – Leksdal, kl. 15.00 – 18.24
  • 1 kolonne fv. 30 Tolga – Røros, kl. 18.00 – 20.22