15 C
Røros
mandag, april 22, 2019

Tar initiativ til møte med Helse Midt-Norge

Hovedutvalgsleder for transport i Trøndelag fylkeskommune, Per Olav Skurdal Hopsø (Ap), har tatt initiativ til et møte med Helse-Midt om hvordan fylkeskommunen og Helse-Midt kan samarbeide tettere om transport i distriktet og Helseekspressen er en naturlig del av den diskusjonen.

Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt, har svart positivt på henvendelsen allerede.

– Vi må være ærlig og si at i dag er det for lite overordnet samarbeid mellom helsetransport og de øvrige kollektivtrafikken i fylket. Det ligger stort potensiale i å få sette dette mer i sammenheng. Helseekspressen er et populært tilbud i Rørosregionen og var det på Hitra/Frøya når den gikk der. Vi må se på hvordan vi kan jobbe sammen for at slike tilbud videreføres. Både fylket og Helse-Midt forvalter skattebetalernes penger og vi må bruke de best mulig til det beste for innbyggerne i Trøndelag. Kanskje kan vi få til et bedre tilbud om vi slår hodene våre sammen. Utgangspunktet er jo det samme, vi skal frakte folk fra A til B. Som fylkeskommune har vi ansvaret for kollektivtransporten i Trøndelag og vi jobber nå med hvordan dette skal se ut i fremtiden. I den forbindelse må vi finne gode løsninger sammen med Helse-Midt slik at de som reiser får et godt tilbud enten de skal på en undersøkelse på Røros eller trenger å reise av andre årsaker, sier Per Olav Skurdal Hopsø.