Tar drikkevann fra Hitterelva

Marius Engen, Stein Arne Lunde og Karl Andres Grøntvedt renser vann fra Hitterelva til drikkevann. Foto: Tore Østby

I krisesituasjoner kan tilgang på rent drikkevann være forskjellen på overlevelse og død. Det norske forsvaret har mobile renseanlegg, som kan settes inn ved behov. Anleggene kan produsere drikkevann både av saltvann og av sterkt forurenset vann.

Under Trident Juncture rensen 200.000 liter vann drikkevann i døgnet, og vannkilden er Hitterelva.

Sersjant første klasse, Stein Arne Lunde, jleder arbeidet ved rensestasjonen. Til daglig jobber som instruktør på vannbehandling og vannrens i forsvaret.

Avdelingen som renser vann til drikkevann i Forsvaret er organisert under luftforsvaret, og under Trident Juncture underlagt helikopterbasen på Røros lufthavn.