Tar anbudsaken til kommunestyret

Anne Grethe Beck Andersen. Foto: Tore Østby

Anne Grethe Beck Andersen (Ap) reagerer på at lokale entreprenører ekskluderes fra anbudskonkurransen om nye Øverhagaen bo helse og velferdssenter. På vegne av Arbeiderpartiet og Røroslista, spør hun ordfører Hans Vintervold, om han vil be Rådmannen sørge for at alle aktuelle bedrifter får tilbud om å konkurrere om kommunale oppdrag.

I anbudsteksten til hovedentreprisen som ligger ute på Doffin, er alle lokale entreprenører utelukket gjennom kravene som stilles til anbudsgiver. Det er satt som en forutsetning at anbyder har gjennomført hovedentreprise på helsebygg på over 8000 kvadratmeter de siste fem årene.

Beck Andersen tar også opp andre oppdrag lokale entreprenører ikke har fått med seg, fordi de bare er lyst ut på Doffin. Spørsmålet kommer opp i kommunestyret 21. juni.