Sykepleierforbundet krever svar

Gjøsvika sykehjem. Foto: Tore Østby

Sykepleierforbundet klager til Røros kommune på at det ikke har fått svar på en forespørsel om kommunens bruk av vikarbyråer. I følge et brev til kommunen ble innsynsforespørsel sendt 19. april, og purret 24. mai. Varsel om klage ble sendt 20. juni, fortsatt uten at det kom svar fra Røros kommune.

Det er Burson Marsteller som samler inn opplysninger om bruk av vikarbyråer på vegne av Norsk Sykepleierforbund. Grunnen til kartleggingen er at det i følge sykepleierforbundet er utilstrekkelig detaljnivå på innrapporterte regnskapstall til KOSTRA. Forespørselen fra sykepleierforbundet ble sendt til alle landets kommuner, og 93% av kommunene svarte på den første henvendelsen.

Klagen til Røros kommune er på grunnlag av offentlighetslovens §32. Der heter det blant annet at den som har krevd innsyn, og ikke fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette regnes som et avslag som kan påklages.

Les også Beklager feilsendt klage