Foto: Tore Østby

Straffer Idrettslaget med gebyr

Denne sommeren slo Røros Idrettslag til med bobilparkering på Øra. Det skjedde etter at bobilturister hadde kommet med sterke reaksjoner på manglende tilbud på Røros etter nedleggelse av campingplassen på Øra.

Ordfører Hans Vintervold engasjerte seg i saken, og gikk ut og oppfordret aktører på Røros om å komme på banen med forslag og tiltak. Røros Idrettslag søkte høsten 2016 Røros Kommunen om tillatelse til å etablere en midlertidig oppstillingsplass for bobiler på Øra Stadion. Dette ble godkjent i planutvalget i mai i år. Dermed gjorde idrettslaget klart til å ta imot bobiler på gressletta rett ovenfor tømmerhuset «Litj-Moen»

Så kom brevet fra kommunen, som har satt sinnene i kok i idrettslaget. Med kommunens ja, fulgte et gebyr på 10.805 kroner. Dermed røk en stor del av overskuddet idrettslaget fikk til på bobilparkeringen.

Idrettslaget har klaget på gebyret, men klagen er avvist av Røros kommune. I klagen skrev avtroppende daglig leder i Røros Idrettslag Erik Høsøien, at » overskuddet skulle vi bruke til å installere strøm på oppstillingsplassen for å bedre tilbudet, men dette gebyret vil antageligvis sette en stopper for denne muligheten». I avvisningen av klagen viste kommunen til regelverket for saksbehandling i slike saker.

I saksutredningen for behandling av oppstillingsplassen, gikk rådmannen inn for å si ja til tiltaket, for å gi Idrettslaget nye inntekter. Nye inntekter til kommunen ble ikke nevnt i saksutredningen……

Les også http://rorosnytt.no/ordforeren-tar-gebyrsaken/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest