Sametingsråd Henrik Olsen. Foto: Marie Louise Somby

Stort sprik mellom behov og bevilgninger

Regjeringens budsjettforslag gir ikke rom for nye satsninger, samiske museer har ikke ressurser til Båastede-prosjektet om tilbakeføring av samiske kulturgjenstander som er lagret i norske museer. Vi har også stort behov for å utvikle nye læremidler på alle de tre samiske språk. Det er spesielt stort behov for digitale læremidler, sier sametingsråd Henrik Olsen.

Sametingsrådet er fornøyd med at Sametingets prioriteringer til samiske byggeprosjekter har fått gjennomslag. Saemien Sijte har fått bevilgning til nybygg og også planene om nybygg til Beaivváš er nevnt i statsbudsjettet, står det i en pressemelding fra Sametinget.

Sametingsrådet er også fornøyd med at Norsk Kulturfond er styrket med 2 mill. kroner for å etablere ny ordning for oversettelse av samisk litteratur til norsk og for å øke formidlingen av samisk litteratur. Det vil bety at samiske forfattere for solgt flere bøker.

Regjeringen foreslår å bevilge en økning på 2,6 prosent til Sametinget, mens beregnet prisstigning er på 2,7 prosent.

– Forslaget er ikke til å ta til tårene for, men vi har fremdeles stort sprik mellom utfordringene våre og det vi får til å utvikle det samiske samfunnet, sier Olsen.

Mens Norge totalt sett har befolkningsvekst, står folketallet i de samiske områdene stille, og Sametinget ser at antallet arbeidsplasser synker.

– Hvis vi skal styrke de samiske samfunnene så bør Sametinget få større økonomiske muskler til å møte utfordringen, sier Olsen.

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest