Stor fiberutbygging

Utbygging av fiber på Stormoen. Foto: Tore Østby

Infonett Røros er i gang med sin største utbygging av fiber-bredbånd i Røros sentrum, og når prosjektet er ferdig til våren, vil 200 husstander kunne koble seg på. Det er beboere på Stormoen, Solihagaen, og boligområdet ved Rørosmeieriet.

– Så mye som mulig av prosjektet vil bli gjennomført i høst, før det blir tele i jorda. Så fortsetter vi til våren med det vi ikke rekker nå. Vi skal få opp de første kundene før jul, sier Øyvind Grytbak, som er prosjektleder i Infonett, til Rørosnytt.

Infonett er nettopp ferdig med utbygging i Jamtveien til og med Kvitsandhage borettslag.

Dette er blant de største fiberprosjektene Infonett har gått i gang med. Bygging av fibernett til svenskegrensen og sammenkobling med Herjeåns, og utbygging av fiber i Ålen sentrum var enda større.