Stor dag for Saemien Sijte og Sápmi

Befaring av Saemien Sijtes tomt for nybygget, juni 2018. Saemien Sijte direktør Birgitta Fossum, kommunalminister Monica Mæland og sametingspresident Aili Keskitalo. Foto: Jan Roger Østby, Sametinget.

Sametingsrådet er svært glad for at Saemien Sijte endelig får en oppstarts bevilgning til nytt bygg på Snåsa. I formiddag ble det kjent at regjeringen kommer til å foreslå en oppstarts bevilgning til Saamien Sijte i statsbudsjettet, med en frist for ferdigstillelse av bygget i 2021, står det i en pressemelding fra Sametinget.

– I dag vil jeg først og fremst gratulere Saemien Sijte og det sørsamiske miljøet med at det endelig ser ut til at Saamien Sijte får et nytt og verdig bygg for det sørsamiske folket og den sørsamiske kulturen. Samtidig vil jeg si at dette også er en stor dag for hele Sápmi, sier sametingsråd Henrik Olsen.

I over 30 år har sørsamene jobbet med å få bygd et nytt sørsamisk museum- og kultursenter. På Sametinget har det over mange år vært en bred tverrpolitisk enighet om at Saemien Sijte har vært en av de aller viktigste prioriteringene til Sametinget.

Statsbudsjettet legges fram førstkommende mandag kl. 10.

 

Stuorra beaivi Saemien Sijtii ja Sápmái

Sámediggeráđđi lea hui ilus dainna go Saemien Sijte viimmat dál oažžu juolludemiid ođđa vistái Snoasai. Odne bođii ovdan ahte ráđđehus áigu stáhtabušeahtas árvalit álggahanjuolludeami Saemien Sijtii, ja ahte visti galgá gárvvis 2021s.

– Háliidan vuosttažettiin doalvut lihkusávaldagaid Saemien Sijtii ja lullisámi birrasii go viimmat orru Saemien Sijte oažžume ođđa ja árvvolaš visti lullisámiide ja lullisámekultuvrii. Seammás sáhttá maid dadjat ahte otná beaivi lea stuorra illubeaivi olles Sápmái, dadjá Sámediggeráđđi Henrik Olsen.

Lullisámit leat badjelaš 30 jagi bargan oččodit ođđa lullisámi musea ja kulturguovddáža. Sámedikkis lea guhká leamaš nanu politihkaš ovttaoaivilvuohta gaskal bellodagaid ahte Saemien Sijte lea okta dain stuorámus vuoruhemiin Sámedikkis.

Stáhtabušeahtta almmuhuvvo mánnodaga dii. 10.