Stoppested: Haugen

Haugen. Foto: Tove Østby

Haugen er ett av stoppestedene til Femund II. Haugen er en populær innfallsport for de som vil inn i marka. Familien som bor her representerer de siste fastboende uten veiforbindelse. Det er muligheter for overnatting på stedet. 

Haugen stammer fra Røros Kobberverk sin aktivitet i området på 1700-tallet. I begynnelsen dreide det seg om seterdrift, men fra 1875 var det gårdsdrift på stedet. De rike jakt og fiskemulighetene i området har gjennom alle tider vært ryggraden i eksistensgrunnlaget for gårdens beboere.

Femundsmarka har flere historiske personer å by på. En av dem, den legendariske Jo-Larsa, bodde på Haugen på slutten av 1800-tallet. I tidligere tider ble det drevet jakt, fangst, fiske og bærplukking for å overleve. Nå er Jo-Larsa sitt rike blitt et fritidsområde for jegere, fiskere og turgåere.

Kilde: Femund II og Fæmund II-avisa 2006.

Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby