Stoppested: Elgå

Stoppested for Fæmund II: Elgå. Foto: Tove Østby

Elgå i Engerdal kommune er ett av stoppestedene til Fæmund II. Mange forbinder Elgå med naturopplevelser, som fiske og fotturer. I området er det også mye dyre og fugleliv. Det første som møter de som kommer med Fæmund II er det flotte bryggeanlegget.

Stedet er også et populært sted for ombordstigning av turister som kommer sørfra og fra Sverige. Bygda har overnattingsmuligheter, kafé og butikk. Elgå er endepunkt for Fylkesvei 221.

I forbindelse med etableringa av Femunshytta i 1739, etablerte Røros Kobberverk et sagbruk i Elgå. Det ble grunnstenen for samfunnet sør i Femunden. Den samiske bosetningen i Gutu er mye eldre.

Smaksprøver av siksuppe. Foto: Tove Østby
Stoppested for Fæmund II: Elgå. Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Elgå. Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby