Stipend til fremtidige håndverkere

Leder i Håndverksforeninga Stein Egil Selboe har her delt ut stipend til unge håndverkere. Nå har han skrevet brev til ordføreren om kommunens byggesksbehandling.

Røros håndverkerforeing ønsker at flere skal ta en håndverkerutdanning, og lyser nå ut stipender til de som vil ta en slik utdanning.

Det var i sin tid salget huset Håndverkeren som genererte inntekter, som i dag utgjør utdanningsfondet. Slik sett er det ei ordning forankret i håndverkerhistorien på Røros.

Håndverkerforeninga ble etablert i 1910, og feiret sitt 25-årsjubileum på staselig vis i Sangerhuset i 1935.

Hvor mye som deles ut i stipend, kommer an på søknadsmengden. Avkastninga av fondets kapital skal deles ut. Fondet var opprinnelig på 200.000 kroner. Nå er fondskontoen på vel 400.000 kroner.

Sist det ble delt ut stipend, var for to år siden, og da ble det delt ut 24.000,- kroner. To av de som fikk stipend i 2015 har nå sikret seg mesterbrev.

– For å være selvforsynt med håndverkere, så er det plass til mange flere. Nå går ni elever andreåret på byggfag på Røros Videregående skole. Det er svært viktig at dette studietilbudet er på plass. Det er viktig at grunnutdanningen er på plass, blant annet for utvikling av håndverkere som går videre til antikvarisk bygningsarbeid, sier Stein Egil Selboe til Rørosnytt.

Håndverkforeningen har 30 medlemmer. Søknadsfristen på stipend er første november.

Det var salget av Håndverkeren, som ga grunnlaget for etablere et studiestipend.