Stemmer fra sør

Jenny Fjellheim og Tone Rygg ved Rørosmuseet er klare til å vise frem utstillingen "Stemmer fra sør". Foto: Tove Østby

I morgen, lørdag 17.juni åpner utstillingen «stemmer fra sør», på Rørosmuseet. Utstillingen tar for seg bakgrunn for det første samiske landsmøtet som ble avholdt i Trondheim i 1917. Denne utstillingen er et av Rørosmuseet sine tilbud i jubileumsåret 2017.

Stemmer fra sør er en historisk politisk utstilling med tekst og bildematriale, rundt 40 gjenstander fra Norsk Folkemuseum og en samtidsvegg som skal sette fokus på samisk samfunn i dag.

Fagkonsulent i sørsamisk ved Rørosmuseet, Jenny Fjellheim forteller her om hvordan utstillingen er oppbygd.

Utstillingen er et samarbeidsprosjekt for de som jobber på Smelthytta. Jenny Fjellheim er veldig glad for at hele miljøet på Smelthytta har vært involvert i utstillingen.

Til utstillingen er rundt 40 gjenstander innleid fra Norsk Folkemuseum. Konservator ved Rørosmuseet, Tone Rygg sier at det er strenge krav for å få låne gjenstander fra Norsk Folkemuseum.

Stemmer fra sør legges også ut på nett. Tekstene blir lagt ut som en nettutstilling. Alle utstillingstekster kommer på to språk, norsk og sørsamisk. Den sørsamiske teksten kommer også i lydversjon. Planen er også å gjøre utstillingen tilgjengelig for et internasjonalt publikum med tekster på engelsk. Utstillingen skal stå til 3.juni 2018.

Tone Rygg håper folk ikke venter for lenge med å komme og se utstillingen, men kommer og ser utstillingen nå når den er nyoppsatt.