Søknadsfrist 1.mai

Kjerkgata. Foto: Tove Østby
  1. mai er søknadsfrist for arrangementsstøtte, tilskudd til fritidskulturlivet, tilskudd til idrettsformål, samt Bergstadstipend 2018, skriver Røros kommune i en pressemelding. 

Arrangementsstøtte:

Tilskuddsordningen skal bidra økonomisk til gjennomføringen av arrangement på Røros. Ordningen gjelder både eksisterende og fremtidige arrangement. Med arrangement menes her arrangement som foregår over flere dager eller er av en viss størrelse.

Tilskudd til fritidskulturlivet:

Tilskuddsordningen skal bidra til å stimulere og videreutvikle det lokale, frivillige kulturlivet. Midlene skal brukes til utvikling av frivillige kulturaktørers aktivitet, prosjekter og åpne enkeltarrangement i Røros kommune.

Tilskudd til idrettsformål:

Du kan søke generelt tilskudd til idrettsformål. Søknad skjer på eget skjema, som du finner på våre hjemmesider. Idrettsrådets behandling av søknadene til idrettslige formål er retningsgivende for formannskapets prioritering av søknadene.

 

Bergstadstipend 2018:

Røros kommune kan hvert år dele ut Bergstadstipendet. Stipendet kan søkes av kulturarbeidere, kunstnere eller forskere som gjennom sitt arbeid, kontinuerlig eller prosjektrettet, er knyttet opp til Rørosdistriktet. Søknaden skal inneholde opplysninger om hvilke relasjoner søkeren gjennom sitt arbeide har til Rørosdistriktet.

Mottakere de siste 5 årene:

2017 –  Musiker & tekstforfatter Vegar Dahl

2016 – Skuespiller Axel Barø Aasen

2015 – Forteller og sanger Kirsti Sæter og Musiker Jo Ryen

2014 – Gullsmed og filigransølvsmed Marte Sandnes Ophus

2013 – Musiker Mads Kuraas