Søker samiske gründere på Røros

Prosjektleder Marit Vambheim (nr 2 fra venstre) ønsker flere søkere til bedriftsutviklingsprogrammet Dáhttu Gründer. Bildet er fra et tidligere Dáhttu-program, som hadde samling på Island. Foto: Fotograf Marie Louise Somby.

– Vi vet jo at de finnes der ute, men søkerne uteblir altså, sier prosjektleder Marit Vambheim i Kreativ Industri. 

Vambheim er ansvarlig for Dáhttu, som er Sametingets bedriftsutviklingsprogram for kreative næringer. I neste program er det gründere fra Sør-Troms og Nordland som søkes. Men fra Røros er det ikke kommet noen søknader, står det i en pressemelding fra Kreativ industri.

30 timer rådgivning

Dáhttu Gründer har i år fokus på samiske gründere i Sør-Troms, Nordland og Trøndelag. Vambheim ønsker seg samiske bedrifter innen kreative næringer, som ønsker å tjene mer penger. Det kan være kunstnere eller kulturaktører med etablerte bedrifter, bedrifter som er i startfasen, eller rett og slett de som går med en idé i magen og vurderer å starte bedrift.

– Deltakerne får være med på flere samlinger, i tillegg at de får inntil 30 timer individuell bedriftsrådgivning. Målet er at flere samiske kunstnere og aktører innen kulturfeltet skal greie å leve av sin virksomhet innen kunst og kultur, redegjør Vambheim.

Fikk hjelp til å satse

Karine Kimo Pedersen, som har bedriften Arktisk design, har vært med i to Dáhttu-programmer tidligere.

– Gjennom Dáhttu fikk jeg motivasjon og hjelp til å satse for fullt. Siden da har jeg jobbet på fulltid i egne bedrift, sier den grafiske designeren.

– Man trenger ingen spesielle ferdigheter for å delta i Dáhttu Gründer. Det som kreves er at man har ”dáhttu”, som oversettes til ”ønske” eller ”vilje”, forteller Vambheim, som oppfordrer interessenter til å ta kontakt for mer informasjon. Søknadsfristen er 1. september.