Søker om over 13 millioner

Foto: Tove Østby

Røros kommune søker om kr 13. 145 000,- i tilskudd fra Riksantikvaren. Det søkes om midler til videreføring av pågående programmer, samt gjennomføring av særskilte prosjekter knyttet til ivaretakelse av verdensarven.

Søknaden omfatter i alt 7 tiltak/prosjekter:

  • Verneverdig bebyggelse i og utenfor bergstaden kr 800 000,-
  • Småsetran og byhagene rundt bergstaden kr 1 000 000,-
  • Uthusprosjektet kr 5 500 000,-
  • Røros kirke kr 3 605 000,-
  • Stilling som verdensarvkorrdinator kr 1 190 000,-
  • Vassrenna Nordgruvefeltet kr 750 000,-
  • Forvaltningsplan Røros bergstad og Circumferensen kr 300 000,-

I tillegg sender Røros kommune en egen søknad om tilskudd til veien til Olavsgruva.

Veien til Olavsgruva. Foto: Trine L. Hagan