Snakket med folk ved planovergangen

Banesjef Stig Moen og Sikkerhets- og kvalitetsrådgiver i Bane NOR avdeling Røros, Lene Dahl. Foto: Tove Østby

I forbindelse med Den Internasjonale planovergangsdagen i dag, 7. juni satte Røros og Solørbanen fokus på sikkerhet i og rundt planoverganger på jernbanen. Røros og Solørbanen har en god del både sikrede og usikrede planoverganger og har fra tid til annen hendelser tilknyttet planovergangene.

Bane NOR-medarbeidere besøkte flere stasjoner på Rørosbanen, deriblant Røros for å minne folk om farene ved å bruke planoverganger. Det var to ulykker med døden til følge på slike overganger på Rørosbanen i fjor.

Sikkerhets- og kvalitetsrådgiver i Bane NOR avdeling Røros, Lene Dahl og banesjef for Solør- og Rørosbanen for Bane Nor, Stig Moen var til stede ved planovergangene for å snakke med folk og dele ut materiell.

Banesjef Stig Moen sier at dette er en viktig dag å markere.

– Stort sett sier folk at de er kjenner til problematikken og erkjenner at de passer seg når de krysser. Stort sett så gjør jo folk det, men det er noen som sier at bommene ligger for lenge ned og litt sånne ting. Men vi oppfordrer jo folk til at de må ha tålmodighet og klare å vente de sekundene det går til toget har passert, sier Stig Moen.

På Rørosbanen er det flere hunde planoverganger.

– Ja, vi må erkjenne at vi har vår mengde med planoverganger. Det er flere hundre planoverganger, noen er sikret og noen er ikke sikret, så vi på Røros og Solørbanen har helt klart et faremoment tilknyttet planoverganger langs hele banen, sier Moen.

Bane Nor har fokus på planovergangene hele året.

– Det er jo en kontinuerlig jobb vi har det å ha fokus på sikkerthet, og det samme er det med det holdningsskapende arbeidet som vi holder på med gjennom hele året. Men det er også viktig å ha den dagen her da, der vi får litt ekstra blest om nettopp det med sikker passering av planoverganger. Og det er jo hver enkelt som må ta ansvar for det å passere sikkert. Være tålmodig og ikke krysse når bommer er nede og det er rødt lys så må man vente og gjøre det her sikkert, sier Sikkerhets- og kvalitetsrådgiver i Bane NOR avdeling Røros, Lene Dahl.

I Røros kommune er det til sammen 30 planoverganger. 8 med veisikringsbom, 3 usikrede som er daglig i bruk og 19 landbruksoverganger / andre.

På Lokstallen og Stormoen planoverganger har Bane Nor i 2015 – hittil i 2018 registrert 63 uønskede hendelser. De fleste av disse er relatert til ulovlig ferdsel av personer på planovergang. I 2018 har Bane Nor hittil 16 registrerte uønskede hendelser relatert til ulovlig ferdsel av personer på planovergang.